TỦ HÒA ĐỒNG BỘ KOHLER

Email: hngocthong@gmail.com

Hotline: 0908 881 468

TỦ HÒA ĐỒNG BỘ KOHLER

TỦ HÒA ĐỒNG BỘ KOHLER

Tủ hòa đồng bộ: Có khả năng hòa tối đa 32 tổ máy phát điện có công suất khác nhau; Có khả năng hòa các tổ máy phát điện sử dụng các kiểu động cơ khác nhau và sử dụng các đầu phát khác nhau...

  • 0
  • Liên hệ
  • 112

Tủ hòa đồng bộ:
- Có khả năng hòa tối đa 32 tổ máy phát điện có công suất khác nhau.
- Có khả năng hòa các tổ máy phát điện sử dụng các kiểu động cơ khác nhau và sử dụng các đầu phát khác nhau.
- Tốc độ hòa đồng bộ cực nhanh
- Có khả năng quản lý bằng máy tính thông qua đấu nối trực tiếp, đấu nối qua modem, hoặc đấu nối qua Internet.
- Có khả năng lập trình linh hoạt không sử dụng PLC

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline